xray
25 مرداد 1401 - 09:56

اجرای طرح «مانا» در محلات استان بوشهر/ ۳۱ گروه فعال شد

بوشهر- معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان بوشهر از فعالیت ۳۱ گروه طرح مانا در محلات مختلف در شهرستان‌های استان با هدف ارتقای توانمندی‌های نوجوانان خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت پیشگیری با همکاری مؤسسات و مراکز غیر دولتی اقدام به اجرای طرح مانا در محلات به ویژه در مناطق آسیب خیز کرده است. خبرنگار مهرماناوی اضافه کرد: این طرح با هدف ارتقای توانمندی‌های نوجوانان در زمینه شیوه‌های همیاری اجتماعی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد و توسعه ظرفیت‌های مشارکت نوجوانان در راستای افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی نوجوانان، اصلاح نگرش در جهت کار گروهی و افزایش مهارت‌های کارگروهی و مشارکتی کرده است. معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان بوشهر افزود: یکی از مهمترین مقاطع زندگی که شکل دهنده و تعیین کننده ارزش‌های اجتماعی است، دوره نوجوانی است که در سنین نوجوانی بسیاری از ارزش‌ها شکل گرفته و در افراد تثبیت و نهادینه می‌شود. اسکندری افزود: در واقع در سنین بلوغ صرفاً تغییر و تحولات زیستی و جسمانی در نوجوانان ایجاد نمی‌شود، بلکه آنها از نظر روانی و اجتماعی نیز رشد می‌کنند و در این مقطع است که بسیاری از منش‌ها و ارزش‌ها در وجود افراد شکل می‌گیرد. ترویج مشارکت جمع گرایی ترویج مشارکت جمع گراییترویج مشارکت جمع گراییوی ادامه داد: متأسفانه در دنیای امروز نوجوانان بیشتر در محیطی پرورش پیدا می‌کنند که سبقت گرفتن و رقابت جویی و فردگرایی به عنوان یک ارزش مثبت تلقی می‌شود که عاقبتی جز کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش بی اعتمادی و تضعیف روابط اجتماعی را به دنبال ندارد. در همین راستا مشارکت جویی و جمع گرایی این قابلیت را دارد تا به عنوان عنصری از سرمایه اجتماعی، هم سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان را افزایش دهد و هم آنها را نسبت به آسیب‌های اجتماعی ایمن و مقاوم سازد. لذا ضروری است با تقویت عوامل محافظ مانند مشارکت اجتماعی و اعتماد جمعی، افراد را در برابر آسیب‌ها و خطرات ایمن و مقاوم ساخت. جوییجوییمعاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان بوشهر عنوان داشت: برای ترویج مشارکت جمع گرایی، ضرورت دارد الگوها و شیوه‌هایی برای ترویج مشارکت و همکاری داشته باشیم که صرفاً جنبه توصیه‌ای و پند و اندرز نداشته باشد بلکه سازوکارها و ظرفیت‌هایی پیش بینی شود تا کودکان و نوجوانان بتوانند در جریان عمل وبه صورت عینی، فواید و نتایج دست یافتنی مشارکت و همکاری را تجربه و لمس نمایند. نیاز است تا مشارکت جویی و جمع گرایی تبدیل به ارزش‌های ملموس و دست یافتنی شوند تا در دوره نوجوانی در شخصیت و نهاد افراد شکل گرفته و تثبیت شوند. وبهجوییوی ادامه داد: در همین راستا طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان (مانا) با هدف غایی ارتقای سرمایه اجتماعی نوجوانان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکردی دارایی مبنا و مشارکتی طراحی و اجرا شده است. این طرح بویژه در گروه سنی نوجوانان، به دلیل تأثیر همسالان بر یکدیگر، علاوه بر اینکه زمینه ارتقا دانش و آگاهی آنان را فراهم می‌کند توانمندی و ظرفیت لازم برای شناخت مسائل، مخاطرات و چالش‌ها، ارائه راه حل های خلاقانه برای حل مسائل در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را برای نوجوانان موجب می‌شود. ماناغاییهایارتقای توانمندی‌های نوجوانان ارتقای توانمندی‌های نوجوانانارتقای توانمندی‌های نوجواناناسکندری افزود: بر همین اساس دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت پیشگیری با همکاری مؤسسات و مراکز غیر دولتی اقدام به اجرای طرح مانا در محلات خصوصاً در مناطق آسیب خیز با هدف ارتقای توانمندی‌های نوجوانان در زمینه شیوه‌های همیاری اجتماعی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد و توسعه ظرفیت‌های مشارکت نوجوانان در مؤسسات و مراکز غیر دولتی در راستای افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی نوجوانان، اصلاح نگرش در جهت کارگروهی و افزایش مهارت‌های کارگروهی و مشارکتی کرده است. مانادر همین راستا در سال جاری پس از آموزش تسهیلگران اجرای طرح، تعداد ۳۱ گروه مانا در محلات مختلف در شهرستان‌ها با حضور ۲۹ تسهیلگر با حضور ۴۱۰ نفر از نوجوانان دختر و پسر به صورت جداگانه تشکیل شده و در حال فعالیت هستند. مانا
منبع: مهر
شناسه خبر: 597353