xray
08 مرداد 1401 - 11:25

نشاط و سلامت عمومی نتیجه ی رویداد‌های ورزشی

استاندار خراسان شمالی گفت:برگزاری رویداد‌های ورزشی شور و نشاط و سلامت عمومی را برای همگان به همراه دارد لذا با حمایت از این رویداد‌ها می‌توان شاهد توسعه شاخص‌های کیفی حوزه ورزش بود. محمد رضا حسین نژاد گفت: پیگیری پروژه‌های نیمه تمام ورزشی شهرستان شیروان و تخصیص پنج هزار میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل سالن نیمه تمام ورزشی با همت نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی از اقدامات مهم برای توسعه حوزه ورزش این شهرستان است. او گفت:مشابه رخداد‌های عاشورا را در زندگی کنونی خود از جمله نقش آفرینی در جامعه و پاسخگویی مدیران شاهد هستیم لذا حسینی فکر کردن و تصمیم درست برای هر اموری می‌تواند سعادت جامعه را رقم بزند. با حضور استاندار خراسان شمالی از برگزیدگان المپیاد ورزشی شیروان تقدیر بعمل آمد. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان شمالیبجنورد
شناسه خبر: 497225